Spletno mesto Valoreschool uporablja piškotke, ki nam omogočajo vpogled v način uporabe spletnega mesta, da ga lahko prilagajamo in s tem izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate z nujnimi in izvedbenimi piškotki, s klikom na gumb »Strinjam se«'' pa z vsemi piškotki.

Pogoji uporabe

1. Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran Valoreschool in je v času sprejetja teh pogojev uporabe dostopna na spletnem naslovu valoreschool.com (v nadaljevanju: spletna stran) ter z njo upravlja družba TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik). Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran, za vse njene sestavne dele in podstrani. Poleg teh pogojev uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila. Ti pogoji uporabe zavezujejo uporabnika pri prvem in vseh nadaljnjih obiskih spletne strani. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev uporabe. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med ponudnikom in uporabnikom, se uporabljajo določila te pogodbe. Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Podatki o ponudniku

Naziv: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o Odgovorna oseba: Irena Linasi Rogač, Direktorica Naslov sedeža družbe: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana Elektronski naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): [email protected] Matična številka: 6530397000 ID za DDV: SI 69179565 Transakcijski račun: SI56 1010 0005 3198 190 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in SI56 6000 0000 0587 406 (LON d.d., Kranj)

2.1 Pravna podlaga

Ponudnik ravna z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

3. Uporaba spletne strani (obiskovalec)

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z njegovim namenom. Pri tem se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi navedenim osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo. Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do spletne strani. Ob ponavljanju kršitev lahko ponudnik uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do spletne strani.

4. Uporaba spletne strani (ponudnik)

Ponudnik pri pripravi vsebine spletne strani ravna z največjo skrbnostjo, vendar pa zaradi možnih sprememb podatkov ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (mnenja, nasveti, informacije, novice, obvestila ipd.), objavljene na spletni strani točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel in jih upošteval. Vse vsebine na spletni strani, v kakršnikoli obliki, imajo zgolj informativen namen. Nobene vsebine na spletni strani ni mogoče šteti za individualno naložbeno priporočilo, prav tako pa ne za povabilo k podpisu pogodbe ali kot ponudbe za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov. Ponudnik izrecno opozarja uporabnike, da je pred naložbo potrebno pridobiti ustrezno dodatno naložbeno svetovanje; le-tega lahko uporabnik dobi tudi pri ponudniku. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno. Ponudnik si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, onemogoči delovanje ali dostopnost spletne strani. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati uporabniku na njegovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani. Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletni strani (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov. Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh izven spletne strani, ki so dostopne preko hiperpovezav na spletni strani. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih osebje na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih oseb uporabnik uporablja na lastno odgovornost.

5. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Ponudnik zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

a) Zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona. Vsak uporabnik spletnega mesta, ki na naši spletni strani opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice. Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob registraciji na spletno stran zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek in e-poštni naslov.

b) Obdelava podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletne strani ter omogočanje prijave in uporabe spletne strani registriranim uporabnikom;
 • osebno kontaktiranje uporabnikov na njihovo željo po dodatnem svetovanju ter pošiljanje posamičnih ponudb;
 • občasno kontaktiranje po telefonu z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave
 • občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s ponudnikom ali spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki portala in spletne trgovine.

Soglasje za elektronska obvestila: E-novičnik

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi TIM VALORES d.o.o., da uporablja elektronski poštni naslov (e- mail) uporabnika za namene obveščanja o aktualnostih na finančnih trgih in trgu plemenitih kovin in surovin ter neposrednega trženja podjetja TIM VALORES d.o.o. (oglaševalske kampanje, novosti o storitvah in produktih ter dogodkih, na katerih sodeluje ali jih organizira). Uporabnik je tudi seznanjen, da se na elektronska obvestila lahko kadarkoli odjavi s povratnim sporočilom, kjer v zadevi sporočila napiše ‘ODJAVA’.

Soglasje za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam (pogodbenim partnerjem)

Uporabnik soglaša in dovoljuje družbi Tim Valored d.o.o, da lahko osebne podatke uporabnika posreduje tretjim osebam (pogodbenim partnerjem podjetja) za namen osebnega kontaktiranja in svetovanja uporabnikom glede investiranja v plemenite kovine. Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku točke 5.b.

c) Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR. Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki so navedeni v točki 6.b Pravnih obvestil. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika portala in še eno leto po prenehanju tega statusa. E-poštni naslov lahko ponudnik hrani za namene pošiljanja komercialnih ali nekomercialnih e-poštnih sporočil, dokler uporabnik ne izjavi ali označi, da noče več prejemati e-poštnih sporočil. Ostale podatke lahko ponudnik hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

d) Pravice uporabnikov po splošni uredbi GDPR

Uporabnik spletne strani lahko kadarkoli zahteva, da mu ponudnik:

 • potrdim, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
 • posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • poda informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njem vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • poda informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Uporabnik spletne strani je seznanjen z dejstvom, da ima v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava njegovih osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
 • če oporeka točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
 • če je obdelava nezakonita in uporabnik nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • ko jih upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih uporabnik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • v primeru, da uporabnik vloži ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad njegovimi razlogi;
 • da se osebni podatki v zbirki popravijo (ponudnik je dolžan popraviti netočne osebne podatke, prav tako pa ima uporabnik (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se osebni podatki izbrišejo – če več ne želi obdelave osebni podatkov in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo. V tem primeru lahko uporabnik zahteva izbris podatkov brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • uporabnik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • uporabnik ugovarja obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarja obdelavi, kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
 • če so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da je uporabnik seznanjen z rokom hrambe osebnih podatkov;
 • da se zaveda pravice do pravnega sredstva – vložitve pritožbe;
 • da ima pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 4. (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov [email protected] ali pisno na naslov: TIM VALORES d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana. Te pravice uporabnika ne odvežejo obveznosti, ki jih ima po Splošnih pogojih oziroma jih ima do njega sklenjena pogodba z ponudnikom.

e) Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo nanj. Upravljavec spletne strani naproša uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

g) Spletni piškotki

Ponudnik na spletni strani uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta uporabnik soglaša z namestitvijo piškotkov na napravo, preko katere dostopa do spletnega mesta. Več o piškotih

6. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletni strani, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno. Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletne strani. Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja.

7. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe. Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ti splošni pogoji, politika zasebnosti in uporaba piškotkov veljajo od 16. 1. 2023 do preklica oz. objave novih pogojev.