Spletno mesto Valoreschool uporablja piškotke, ki nam omogočajo vpogled v način uporabe spletnega mesta, da ga lahko prilagajamo in s tem izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate z nujnimi in izvedbenimi piškotki, s klikom na gumb »Strinjam se«'' pa z vsemi piškotki.

Ko gre za investiranje, obstajata dve priljubljeni obliki naložb in sicer v delnice in obveznice. Obe vrsti naložb sta različni in imata svoje prednosti in slabosti. V tem članku bomo pogledali, kakšna je razlika med njima.

Kaj so delnice?

Delnice so vrednostni papir o lastniškem deležu v podjetju. Kadar investirate v delnice, postanete lastnik dela podjetja in imate pravico do določenega deleža dobička in glasovanja na skupščinah. Cena delnice se lahko spreminja glede na številne dejavnike, kot so donosnost podjetja, gospodarski trendi, splošno razpoloženje trga in drugi dejavniki.

Kaj so obveznice?

Obveznice so dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajajo podjetja, vlade ali druge organizacije. Pri nakupu obveznic investitorji dejansko posojajo denar izdajatelju in prejemajo obresti za to posojilo. Obveznice se običajno izdajajo za določeno obdobje, na koncu pa investitorji prejmejo nazaj svoj glavnico.


Razlike med delnicami in obveznicami

Največja razlika med delnicami in obveznicami je v tem, da pri delnicah investitor postane lastnik podjetja, medtem ko pri obveznicah investitor postane upnik podjetja ali izdajatelja obveznice. Delničarji imajo pravico do glasovanja in prejemanja deleža dobička, medtem ko imajo imetniki obveznic pravico le do prejemanja obresti in vračila glavnice ob zapadlosti obveznice.

Druga pomembna razlika med delnicami in obveznicami je v tveganju. Delničarji imajo višje tveganje kot imetniki obveznic, saj so v primeru slabe uspešnosti podjetja izpostavljeni izgubi naložbe. Na drugi strani pa so obvezniški imetniki na splošno bolj varni, saj so njihove naložbe zavarovane z garancijami obvezniških pogodb.

Ko gre za donosnost, so delnice pogosto donosnejše kot obveznice, vendar pa je tudi tveganje pri delnicah večje. Donosnost obveznic je običajno nižja kot pri delnicah, vendar pa so obveznice manj tvegane in so zato bolj primerne za investitorje, ki iščejo stabilne naložbe.

 

Delnice in obveznice v Sloveniji

Na slovenskem trgu so delnice in obveznice prav tako zelo pomembne oblike naložb. Na Ljubljanski borzi se trguje z delnicami več kot 70 podjetij, medtem ko se obveznice izdajajo predvsem s strani države in večjih podjetij.

Delniški indeks na Ljubljanski borzi, SBI TOP, meri donosnost desetih največjih slovenskih podjetij in je pomemben kazalnik uspešnosti slovenskega trga delnic. V zadnjih letih se je na slovenskem trgu delnic povečalo zanimanje za investiranje, kar je pripeljalo do rasti cen delnic nekaterih podjetij.


Na drugi strani pa so slovenske obveznice priljubljene pri investitorjih, ki iščejo bolj varne naložbe. Država Slovenija redno izdaja obveznice za financiranje različnih projektov, kar investitorjem omogoča, da varno in dolgoročno naložijo svoj denar. Obrestne mere slovenskih obveznic se gibljejo v skladu z evropskim povprečjem.

Na splošno se slovenski trg delnic in obveznic lahko primerja z drugimi evropskimi trgi. Investitorji, ki iščejo visoke donose, se lahko osredotočijo na delnice, medtem ko so obveznice primerne za tiste, ki iščejo bolj stabilno naložbo. Pri investiranju je pomembno razumeti razlike med delnicami in obveznicami ter upoštevati svoje finančne cilje in tveganja.